Lekeplass planlegger

Personvernregler

Personvern

Informasjon om beskyttelse av personlige opplysninger

Databehandler av personlige opplysninger

Vi ønsker å informere om at dataansvarlig av dine persondata er Lars Laj AS med dets registrerte kontor i Kildebrøndevej 48, 2670 Greve, Danmark. E-postadresse: data@larslaj.com. Telefonnummer: +45 32 82 10 33.

Hensikten med persondatabehandling og grunnlaget for databehandling

Behandling av dine personlige opplysninger er basert på ditt samtykke av artikkel 6, punkt 1, litra a) i Europa-Parlamentet og rådets forordning (EU) 2016/679 av 27.april 2016, om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger og om opphevelse av direktiv 95/46 / EF (Databeskyttelsesforordningen), som stiller spesifikke krav til innholdet av en databehandleravtale.

Legitime interesser

En legitim interesse for behandlingen av dine personlige data er: markedsføring og informasjon om tjenester eller produkter som tilbys av dataansvarlig.

Kategorier av mottakere av personlige opplysninger

Dine personopplysninger vil bli delt til enheter som er autorisert i henhold til lovene, samt enheter som er autorisert på grunnlag av avtaler inngått av databehandler, særlig kontrakter for IT-tjenester.

Dataoppbevaringsperiode / kriterium for bestemmelse av denne perioden

Dine personopplysninger vil bli lagret under varigheten av bestemmelsen av tjenesteytelsen og i den perioden som er nødvendig for å oppfylle databehandlerforpliktelsene, i henhold til gjeldende lover.

Ved personopplysninger behandlet på grunnlag av samtykke, blir dataene behandlet for gyldighetsperioden for samtykket og etter utløpet av lagringen av en sikkerhetskopi (30 dager). Samtykket kan tilbakekalles når som helst, med mindre lovene angir noe annet.

Dine rettigheter

De detaljerte beskrivelsene av dine rettigheter som person, til hvilket personopplysninger henviser til, er beskrevet i kapittel III i GDPR med tittelen ”Registrertes rettigheter”.
Du har til enhver tid rett til å:
  1. Be om innsikt i de personopplysninger vi oppbevarer og behandler.

  2. Kreve å få dine personopplysninger korrigert.

  3. Be om sletting eller begrenset behandling av dine personopplysninger.

  4. Gjøre innsigelser mot innsamling og videre behandling av dine personopplysninger.

  5. Kreve overføring av dine personopplysninger.

  6. Legge frem klage til riktig instans.

  7. Hvis behandlingen utføres på grunnlag av samtykke, trekke samtykket til behandlingen til enhver tid uten å påvirke behandlingen av lovligheten, som ble gjort på grunnlag av samtykke før tilbaketrekking.

Informasjon om kravet / vilkårene for innsamling av personopplysninger

Innsamling av personopplysninger er nødvendig for å kunne gi god og relevant service. Ved å ikke levere opplysningene, vil man miste muligheten til å motta nyhetsbrev, og også etablere kontakt.

Automatisert beslutningstaking

Dine personopplysninger vil ikke bli behandlet automatisert, og heller ikke bli profilert.