Lekeplass planlegger

Bestill gratis katalog!

Catalog

Få tilsendt vår katalog i posten det er GRATIS! Fyll ut skjemaet nedenfor.

Lars Laj er nå ISO-sertifisert

Lars Laj utvikler seg kontinuerlig for å forbedre kvaliteten på produkter og tjenester. Derfor har vårt siste skritt fremover vært tilsyn av vårt kvalitetsstyringssystem, for å kontrollere samsvaret ved intern virksomhet med de nye kravene i ISO 9001: 2015.

ISO er en internasjonal organisasjon som samler felles standarder fra forskjellige land rundt om i verden. Hensikten med organisasjonen er å utvikle felles standarder for drift på mange forskjellige områder. Det er verdt å nevne at "ISO" ikke er et akronym, men et navn og refererer til det greske ordet isos som betyr lik/likhet. Kanskje det viktigste; 9001-normen innebærer forbedring av intern kommunikasjon, gjennomsiktighet når det gjelder ansattes og ansattes autoritet til organisering av arbeidsmiljøet.

Vi er glade for at fabrikken vår oppfyller ISO 9001: 2015-standardene og at vi har mottatt ISO-sertifikatet for de kommende tre årene.

Lars Laj er nå ISO-sertifisert